آدرس :

تهران – شهرک صنعتی چهاردانگه – خیابان ۲۱ 

میدان تجارت – پاساژ تجارت شمالی – پلاک ۵۴

تلفن :

۵۶۹۰۵۲۳۰ – ۰۲۱

۵۶۹۰۵۲۳۱ – ۰۲۱

۲۴۶۴۲۱۴ – ۰۹۱۲

۲۲۷۴۱۲۸ – ۰۹۳۵

پست الکترونیکی :

info@azarakhshtablo.ir